Sborníky

Sborníky vydané Národním muzeem a Mineralogickou sekcí Společnosti přátel Národního muzea

 
Skeny titulních stránek zde budeme přidávat postupně, jak se nám podaří sborníky sehnat. Pokud se nám u jednotlivých sborníků podaří získat souhlas autorů, přidáváme celé fulltextové skeny. Takto dostupné sborníky jsou zobrazeny tučně s odkazem ke stažení.
 

Pro potřeby mineralogické sekce Společnosti Národního muzea prosíme o zapůjčení sborníků Národního muzea a mineralogické sekce Společnosti přátel Národního muzea z let 1965 až 1987 k naskenování. Sborníků vyšlo celkem 219, z toho jich již 212 máme naskenovaných, 7 níže uvedených nám chybí. Po naskenování v pořádku vrátíme.

 

1967
6
 
Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska Jiřina Drbohlavová
1967
7
 
Minerály Jizerské louky Miroslav Komárek
1968
6
 
Geologický obraz Československa Drahomíra Březinová
1968
11
 
Significance of some Recent Discoveries on Tectites Rudolf Rost
1975
?
 
Drahé kameny (katalog výstavy) Jiří Kouřimský
1981
7
 
Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť Jaroslav Švenek
1987
3
 
Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně Drahomíra Březinová
Marcela Bukovanská


Kontakt: jan.kuty zav seznam.cz, mobil 723 589 170

 
 
 

Náhledy

 

1995

       
1995        
 • 1995 Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách


1988

       
1988-01 1988-02      


1987

  x

Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 
1987-01 1987-02 1987-03 1987-04  

 


1986

 
1986-01 1986-02 1986-03   1986-??

 


1985

x
1985-01 1985-01 1985-02 1985-03 1985-04
 
   
1985-05 1985-06 1985-07    
 • 1985-01 Drahé kameny SSSR
 • 1985-01 Antarktické meteority
 • 1985-02  nevydáno
 • 1985-03 "Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)
 • 1985-04 Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit
 • 1985-05 Nové mineralogické výskyty na Slovensku
 • 1985-06 Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva
 • 1985-07 Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

 


1984

1984-01 1984-02 1984-03 1984-04 1984-05
 • 1984-01 Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku
 • 1984-02 Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě
 • 1984-03 Kráter Riess a vltavíny
 • 1984-04 Naleziště drahých kamenů a jejich těžba
 • 1984-05 Železomanganové konkrece Tichého oceánu

 


1983

 
x
1983-01 1983-02 1983-03 1983-04 1983-05
 
     
1983-06 1983-07      
 

1982

x
1982-01 1982-02 1982-03 1982-04 1982-05
 

1981

x x
1981-01 1981-02 1981-03 1981-04 1981-05
 

Nové druhy nerostného systému z československýchkých nalezišť

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

     
1981-06 1981-07 1981-08    
 
 • 1981-01  nevydáno
 • 1981-02  Vyhledávání drahých kamenů
 • 1981-03  nevydáno
 • 1981-04  Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině
 • 1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech
 • 1981-06  Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea
 • 1981-07  Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť
 • 1981-08  Nové drahé kameny ve světových nalezištích
 

1980

1980-01 1980-02 1980-03 1980-04 1980-05
 
   
1980-06 1980-07 1980-08 1980-09    
 

1979

 
1979-01 1979-02 1979-03 1979-04 1979-05  
 
       
1979-06 1979-07        
 

1978

1978-01 1978-02 1978-03 1978-04 1978-05
 
 
1978-06 1978-07 1978-08 1978-09  
 • 1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly
 • 1978-02  Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice
 • 1978-03  Nerosty okolí Humpolce
 • 1978-04  Sběratelství a sběratelé nerostů 1
 • 1978-05  Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku
 • 1978-06  Sběratelství a sběratelé nerostů 2
 • 1978-07  Drahé kameny Libye
 • 1978-08  Mineralogické poměry okolí Pelhřimova
 • 1978-09  Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému
 

1977

  
1977-01 1977-02 1977-03 1977-04 1977-05
 
 
1977-06 1977-07 1977-08 1977-09  
 

1976

1976-01 1976-02 1976-03 1976-04 1976-05
 
 
1976-06 1976-07 1976-08 1976-09  
 • 1976-01  Křemen a jeho odrůdy
 • 1976-02  Selenidy
 • 1976-03  O barvě a luminiscenci nerostů
 • 1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska
 • 1976-05  Himálaj 1975
 • 1976-06  Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka
 • 1976-07  Vltavín a šperk
 • 1976-08  Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí
 • 1976-09  Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí
 

1975

1975-01 1975-02 1975-03 1975-04 1975-05
 
 

Drahé kameny (katalog výstavy)

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

1975-06 1975-07 1975-08   1975-??
 

 


1974

 
1974-01 1974-02 1974-03 1974-04 1974-05
 
   
1974-06 1974-07 1974-08    
 • 1974-01  Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty
 • 1974-02  Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR
 • 1974-03  Geologická expedice v Mongolsku
 • 1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení
 • 1974-05  Zanikající ložiska Chvaletice
 • 1974-06  Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)
 • 1974-07  Z čeho je vlastně Měsíc?
 • 1974-08  Zamyšlení nad Vesmírem
 

1973

1973-01 1973-02 1973-03 1973-04 1973-05
 
 
1973-06 1973-07 1973-08 1973-09  
 • 1973-01  Velké asijské řeky
 • 1973-02  Nerostné bohatství Krkonoš
 • 1973-03  Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu
 • 1973-04  O nerostných surovinách Libye
 • 1973-05  Žuly a jejich minerály
 • 1973-06  Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku
 • 1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor
 • 1973-08  Hnědé uhlí Sokolovska
 • 1973-09  Antarktida

 


1972

1972-01 1972-02 1972-03 1972-04 1972-05
 
x x
1972-06 1972-07     1972-10
 
       
1972-11        
 • 1972-01  Dojmy mineraloga z cest po Itálii
 • 1972-02  Za sopkami jihozápadního Pacifiku
 • 1972-03  Nerosty Slovenského Rudohoří
 • 1972-04  Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie
 • 1972-05  Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra
 • 1972-06  Ložiska fluoritu v českém masivu
 • 1972-07  Rudní ložisko Kutná Hora
 • 1972-08  nevydáno
 • 1972-09  nevydáno
 • 1972-10  O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů
 • 1972-11  Drahé kameny Uralu
 

1971

1971-01 1971-02 1971-03 1971-04 1971-05
 
1971-06 1971-07 1971-08 1971-09 1971-10
 • 1971-01  Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)
 • 1971-02  Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)
 • 1971-03  O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů
 • 1971-04  Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti
 • 1971-05  Naleziště nerostů ve Švédsku (pozntky z exkurse r. 1970)
 • 1971-06 Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách
 • 1971-07  Katalog minerálů pro sběratele
 • 1971-08  Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku
 • 1971-09  Geologie a ložiska zemi Středního Východu
 • 1971-10  Pověry o kamenech
 

1970

       
1970        
 
1970-01 1970-02 1970-03 1970-04 1970-05
 
1970-06a 1970-06b 1970-07 1970-08 1970-09
 
 
1970-10 1970-11 1970-12 1970-??  
 • 1970-01  Moderní hvězdopravci v geologii
 • 1970-02  Český mineralog v dnešní Anglii
 • 1970-03  Syntetické drahokamy
 • 1970-04  Historie šperku
 • 1970-05  Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy
 • 1970-06a  Měsíc a jeho morfologie
 • 1970-06b  Měsíc, jeho fyzika a chemie
 • 1970-07  Vznik uhelných pánví
 • 1970-08  Proutkaři 20. století
 • 1970-09  O uhlí u nás
 • 1970-10  Minerální zřídla v Česloslovensku
 • 1970-11  Vznik půd a jejich význam
 • 1970-12  Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie
 • 1970-??  Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze


1969

1969-01 1969-02 1969-03 1969-04 1969-05
 
   
1969-06 1969-07 1969-08    
 • 1969-01  Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)
 • 1969-02  Diamant - drahokam i pomocník člověka
 • 1969-03  Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie
 • 1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska
 • 1969-05  Nejmladší sopky v Československu
 • 1969-06  Nerostné suroviny Nigerie
 • 1969-07  Pyrop – český granát
 • 1969-08  Nové nálezy nerostů v ČSSR III
 

1968

x
1968-01 1968-02   1968-04 1968-05
 

Geologický obraz Československa

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

1968-06 1968-07 1968-08 1968-09 1968-10
 

 

Significance of some Recent Discoveries on Tectites

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 

       
1968-11        
 • 1968-01  Rudní ložiska v oblasti Jeseníků
 • 1968-02  Nové nálezy nerostů v ČSSR I
 • 1968-03  nevydáno
 • 1968-04  Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)
 • 1968-05  Nové mineralogické lokality Horažďovicka
 • 1968-06  Geologický obraz Československa
 • 1968-07  Minerály Sobotínska
 • 1968-08  Z nových sběrů na rudných dolech Slezska
 • 1968-09  Těžké nerosty
 • 1968-10  Nové nálezy nerostů v ČSSR II
 • 1968-11  Significance of some Recent Discoveries on Tectites
 

1967

     
1967-01 1967-02 1967-03 1967-04  
 

Mineralogické dojmy z Itáílie a Skotska

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

Minerály Jizerské louky

Tento sborník nám chybí, prosíme o zapůjčení

 

 


 

1967-06 1967-07      
 • 1967-01  Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech
 • 1967-02  Mineralogie středočeského putonu
 • 1967-03  Maďarsko očima mineraloga
 • 1967-04  K historii a obsahu ČSL. Horního práva
 • 1967-05  neuvedeno, chybí v seznamu
 • 1967-06  Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska
 • 1967-07  Minerály Jizerské louky


1966

 
1966-01 1966-02 1966-03 1966-04 1966-05
 
 
1966-06 1966-07 1966-08 1966-09  
 • 1966-01  Počátky mineralogie v Čechách
 • 1966-02  Nerosty jílovského zlatonosného revíru
 • 1966-03  Určování hornin
 • 1966-04  Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica
 • 1966-05  Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea
 • 1966-06  Nerosty Jizerských hor a Krkonoš
 • 1966-07  Přehled mineralogie Kuby
 • 1966-08  Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty
 • 1966-09  Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách


1965

 
1965-01 1965-02 1965-03 1965-04 1965-05
 
1965-06 1965-07 1965-08 1965-09 1965-10
 

     
1965-11 1965-12      


1964

1964-01 1964-02 1964-03 1964-04 1964-05
 

1964-06 1964-07 1964-08 1964-09 1964-10
 
       
1964-11        
 • 1964-01  Naleziště zlata v Československu
 • 1964-02  Nerosty hořících uhelných hald
 • 1964-03  Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)
 • 1964-04  Nerosty na území Velké Prahy
 • 1964-05  Nerosty pražského okolí
 • 1964-06  Drahokamy svatováclavské koruny
 • 1964-07  Sirníky v našem uhlí
 • 1964-08  Dnešní naleziště nerostů v Železných horách
 • 1964-09  Nerostné bohatství příbramských dolů
 • 1964-10  Naleziště nerostů v Českém středohoří
 • 1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964 Průvodce k výstavě


1963

1963-01 1963-02 1963-03 1963-04 1963-05
 
     
1963-06 1963-07      
 • 1963-01  Perly, jejich vznik a použití
 • 1963-02  O určování nerostů
 • 1963-03  O vltavínech z Čech a Moravy
 • 1963-04  Nerosty kladenského uhlí
 • 1963-05  Nerosty jako strategická surovina
 • 1963-06  Čím Praha staví a dláždí
 • 1963-07  Poslové z vesmíru (meteority)
 

1962

1962-01 1962-02 1962-03 1962-04 1962-05
 
       
1962-06        
 • 1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.
 • 1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.
 • 1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.
 • 1962-04  Přednášky o drahých kamenech 4.
 • 1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.
 • 1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

 

NÁZVOVÝ REJSTŘÍK     NÁHLEDY

Autorský rejstřík

 

kolektiv

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska

Barta Čestmír

1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

Belda Jiří

1979-05  České kamenářství

Bernard Jan H.

1974-06  Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)

1978-09  Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému

1982-01  Minerály Jos Plateau v severní Nigerii

Blüml Antonín

1978-02  Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice

Bohatý M.

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Březinová Drahomíra

1968-06  Geologický obraz Československa

1971-04  Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti

1973-08  Hnědé uhlí Sokolovska

1974-08  Zamyšlení nad Vesmírem

1975-05  Kamenná krása staré Prahy

1975-06  Kamenná krása Prahy současné

1977-07  Náhrobní kameny pražských hřbitovů

1979-03  Podkrkonošské drahé kameny a zkřemenělá dřeva

1980-06  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1980-09  Dekorační kameny v metru trasy A

1982-02  Mramorová výzdoba Národního muzea

1984-01  Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

1986-03  Pražské kamenné kašny a fontány

1986       Dekorační kameny metra (trasa B)

1987-03  Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Bukovanská Marcela

1980-06  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

1980-08  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

1980-09  Dekorační kameny v metru trasy A

1981-06  Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea

1982-05  Poslední výzkumy Československých meteoritů a tzv. meteoritů

1983-07  Historický pád meteoritu Žebrák-Praskolesy

1984-03  Kráter Riess a vltavíny

1985-01  Antarktické meteority

1986       Dekorační kameny metra (trasa B)

1987-03  Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

Burdová Petra

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1986-01  Vybraná ložiska Bulharska

Černohorský P.

1985-04  Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

Černý Pavel

1976-04  Minerály vulkanitů východního Slovenska

Drahoš

1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení

Drbohlavová Jiřina

1967-06  Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska

Ďuďa Rudolf

1985-05  Nové mineralogické výskyty na Slovensku

1985-06  Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva

1985-07  Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

Erben Zdeněk

1967-04  K historii a obsahu ČSL. Horního práva

Fengl Milan

1995       Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách

Fišera Milan

1971-08  Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1977-02  Geologická a mineralogická exkurze po Finsku

1980-03  O cestě za minerály Bajkalu

Gruntorád Jan

1970-08  Proutkaři 20. století

Hak Jaroslav

1969-06  Nerostné suroviny Nigerie

Hamtilová Marie

1970-01  Moderní hvězdopravci v geologii

1971-02  Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)

Havlena Václav

1970-07  Vznik uhelných pánví

1970-09  O uhlí u nás

Jakeš Petr

1972-02  Za sopkami jihozápadního Pacifiku

1974-07  Z čeho je vlastně Měsíc?

Just Jiří

1968-05  Nové mineralogické lokality Horažďovicka

Kargl Rudolf

1971-07  Katalog minerálů pro sběratele

Klomínský Josef

1975-03  Za přírodním bohatstvím a krásami Nového Zélandu

Knobloch Vladimír

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Knoblochová Zdeňka

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Kolesár Petr

1983-02  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Komárek Miroslav

1965-02  Nerostné bohatství Krušných hor

1965-09  Nerostné bohatství Slavkovského lesa

1966-06  Nerosty Jizerských hor a Krkonoš

1967-07  Minerály Jizerské louky

Kopecký Lubomír

1970-12  Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie

1971-03  O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů

Korbel Petr

1985-04  Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

1988-02  Stříbrné rudy

Kouřimský Jiří

1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.

1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

1963-05  Nerosty jako strategická surovina

1964-03  Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)

1964-06  Drahokamy svatováclavské koruny

1965-07  Mineralogické zajímavosti Karlovarska

1969-02  Diamant - drahokam i pomocník člověka

1970-03  Syntetické drahokamy

1972-01  Dojmy mineraloga z cest po Itálii

1972-11  Drahé kameny Uralu

1973-03  Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu

1973-06  Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku

1975-01  Ze světa drahých kamenů

1975-08  Mohou být horniny drahými kameny?

1975       Drahé kameny (katalog výstavy)

1976-06  Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka

1977-06  Polský jantar

1979-01  Drahé kameny z náplavů

1980-08  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

1981-08  Nové drahé kameny ve světových nalezištích

1983-01  Acháty z Idar-Obersteinu a jejich porovnání s acháty z Podkrkonoší

1984-01  Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

1985-01  Drahé kameny SSSR

1987-04  Supergenní mineralizace ložiska Moldava

1988-01  Granáty

Kratochvíl František

1966-09  Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách

Kvaček Milan

1976-02  Selenidy

1981-04  Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině

Květoň Petr

1976-07  Vltavín a šperk

1977-04  Českoslovenští geologové v zahraničí

Láznička Petr

1962-04  Přednášky o drahých kamenech 4.

1964-04  Nerosty na území Velké Prahy

1964-08  Dnešní naleziště nerostů v Železných horách

1965-01  Nové nálezy nerostů na Českomoravské vysočině

1965-11  Nové nálezy nerostů v Čechách

1965-12  Mineralogické poměry na středním Slovensku

1966-07  Přehled mineralogie Kuby

1967-02  Mineralogie středočeského putonu

Litochleb Jiří

1968-01  Rudní ložiska v oblasti Jeseníků

1968-08  Z nových sběrů na rudných dolech Slezska

1974-01  Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty

1977-01  Teluridy a jejich výskyt v Československu

1978-08  Mineralogické poměry okolí Pelhřimova

Malec Jan

1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska

Mašková Jana

1983-05  Využití mineralogie v technické praxi

Matějková Dušana

1983-05  Využití mineralogie v technické praxi

Morávek Petr

1979-06  Zlato v Českém masivu

Mrázek Ivan

1978-07  Drahé kameny Libye

Mrňa František

1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly

Pácal Zdeněk

1971-09  Geologie a ložiska zemi Středního Východu

Pacovská Eva

1963-04  Nerosty kladenského uhlí

1964-02  Nerosty hořících uhelných hald

1964-07  Sirníky v našem uhlí

1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě

1965-05  Nerosty českých pegmatitů

1965-08  Nerosty moravských pegmatitů

1966-01  Počátky mineralogie v Čechách

1968-04  Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)

1969-07  Pyrop – český granát

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

1971-06  Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách

1975-02  Nové nálezy vltavínů v Čechách a na Moravě (Nové poznatky o českých a moravských vltavínech.)

1976-08  Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí

1977-08  Mineralogické zajímavosti Sovětského severu

Pertold Zdeněk

1980-01  Rudní ložiska Kanadského štítu

Poche Emanuel

1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.

Pouba Z.

1977-05  Nerostné suroviny budoucnosti

Poubová Marcela

1973-05  Žuly a jejich minerály

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1974-03  Geologická expedice v Mongolsku

1975-07  Dekorační kameny pražského Metra

1976-09  Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí

1977-07  Náhrobní kameny pražských hřbitovů

1977-09  Mineralogické a petrografické zajímavosti Sibiře

1979-04  Československé dekorační kameny dnes a v minulosti

Povondra Pavel

1971-05  Naleziště nerostů ve Švédsku (poznatky z exkurse r. 1970)

Rajlich Petr

1972-04  Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie

Reichmann František

1972-06  Ložiska fluoritu v českém masivu

1975-04  Nové výsledky výzkumu fluoritových ložisek v ČSSR

René Miloš

1968-07  Minerály Sobotínska

1970-05  Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy

1972-03  Nerosty Slovenského Rudohoří

1972-07  Rudní ložisko Kutná Hora

1973-02  Nerostné bohatství Krkonoš

Rezek Karel

1980-02  Nerostné poměry Kutnohorska

Rost Jiří

1969-04  Dojmy ze sběrné cesty do Norska

Rost Rudolf

1968-09  Těžké nerosty

1968-11  Significance of some Recent Discoveries on Tectites

Růžička J.

1987-01  Nerosty příbramského uranového ložiska

Rykl

1974-04  O umělém křemeni a jeho barvení

Sejkora Jiří

1987-04  Supergenní mineralizace ložiska Moldava

Sekyra Josef

1973-09  Antarktida

Slavík František Š.

1962-06  Přednášky o drahých kamenech 6.

Smolíková Libuše

1970-11  Vznik půd a jejich význam

Sobotka Jiří

1965-04  Doly na antimon v Čechách

1966-02  Nerosty jílovského zlatonosného revíru

1966-08  Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty

Stará Dagmar

1970-04  Historie šperku

Svoboda Vladimír, Ing. 

1979-07  Mineralogie borátů

Sztacho Petr 

1978-03  Nerosty okolí Humpolce

1980-04  Exkurze sběratele po nerostných nalezištích Anglie

1986-02  Turmalín a jeho světová naleziště

Šafr Jiří 

1979-07  Mineralogie borátů

Šindelář Jiří 

1973-04  O nerostných surovinách Libye

Šípek Věnceslav 

1962-01  Přednášky o drahých kamenech 1.

1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.

1963-02  O určování nerostů

1963-06  Čím Praha staví a dláždí

1964-05  Nerosty pražského okolí

1964-10  Naleziště nerostů v Českém středohoří

1964-11  Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě

1965-06  Nálezy nerostů v oblasti Českého lesa

1965-10  O horninách a jejich nerostech

1966-03  O určování hornin

1967-03  Maďarsko očima mineraloga

1969-05  Nejmladší sopky v Československu

1970       Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

Šilar Jan 

1970-10  Minerální zřídla v Česloslovensku

Šita František, PhMr. 

1969-01  Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)

Šrein Vladimír 

1983-03  Mineralogie rudních žil na ložisku Měděnec

Štětina Jaromír, Ing. 

1973-01  Velké asijské řeky

1976-05  Himálaj 1975

1980-05  Geologická expedice v Iránu

Švenek Jaroslav, RNDr. 

1966-04  Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica

1967-01  Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech

1969-03  Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie

1970-02  Český mineralog v dnešní Anglii

1972-05  Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra

1973-07  Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

1974-05  Zanikající ložiska Chvaletice

1976-03  O barvě a luminiscenci nerostů

1977-03  Nové mineralogické přírůstky ze Slovenska

1978-05  Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku

1979-02  Drahé kameny rudních žil

1980-07  Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

1981-07  Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť

1984-02  Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě

Táborský Karel 

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

Täubl Karel 

1962-05  Přednášky o drahých kamenech 5.

1963-01  Perly, jejich vznik a použití

Tuček Karel, RNDr., CSc. 

1962-02  Přednášky o drahých kamenech 2.

1962-03  Přednášky o drahých kamenech 3.

1963-03  O vltavínech z Čech a Moravy

1963-07  Poslové z vesmíru (meteority)

1964-01  Naleziště zlata v Československu

1964-09  Nerostné bohatství příbramských dolů

1965-03  Nerosty jáchymovských rudních žil

1966-05  Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea

1968-02  Nové nálezy nerostů v ČSSR I

1968-10  Nové nálezy nerostů v ČSSR II

1969-08  Nové nálezy nerostů v ČSSR III

1971-01  Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)

1971-10  Pověry o kamenech

1972-10  O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů

1974-02  Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR

1976-01  Křemen a jeho odrůdy

1978-04  Sběratelství a sběratelé nerostů 1

1978-06  Sběratelství a sběratelé nerostů 2

Turnovec Ivan 

1976-07  Vltavín a šperk

Urbanec Zdeněk 

1981-05  Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

Valach Roman 

1970-06/a  Měsíc a jeho morfologie

1970-06/b  Měsíc, jeho fyzika a chemie

Vavřín Ivan 

1984-05  Železomanganové konkrece Tichého oceánu

Wild K.E. 

1984-04  Naleziště drahých kamenů a jejich těžba

Zajíček Petr 

1982-04  Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie

1983-02  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

1985-03  Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

Žebera K. 

1983-06  Kamenné šperky a nástroje v pravěku

Žežulka Jaroslav, Ing., CSc.

1978-01  Geologie a nerostné suroviny Angoly

1981-02  Vyhledávání drahých kamenů

 
 

Názvový rejstřík

 

Acháty z Idar-Obersteinu a jejich porovnání s acháty z Podkrkonoší

  1983-01  Jiří Kouřimský

Antarktické meteority

  1985-01  Marcela Bukovanská

Antarktida

  1973-09  Josef Sekyra

České kamenářství

  1979-05  Jiří Belda

Československé dekorační kameny dnes a v minulosti

  1979-04  Marcela Poubová

Československé drahé kameny v historickém a moderním šperku

  1984-01  Drahomíra Březinová, Jiří Kouřimský

Českoslovenští geologové v zahraničí

  1977-04  Petr Květoň

Český mineralog v dnešní Anglii

  1970-02  Jaroslav Švenek

Čím Praha staví a dláždí

  1963-06  Věnceslav Šípek

Dekorační kameny metra (trasa B)

  1986  Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská

Dekorační kameny pražského Metra

  1975-07  Marcela Poubová

Dekorační kameny v metru trasy A

  1980-09  Marcela Bukovanská, Drahomíra Březinová

Diamant - drahokam i pomocník člověka

  1969-02  Jiří Kouřimský

Dnešní naleziště nerostů v Železných horách

  1964-08  Petr Láznička

Dojmy mineraloga z cest po Itálii

  1972-01  Jiří Kouřimský

Dojmy mineralogů z cesty po Španělsku

  1973-06  Jiří Kouřimský

Dojmy ze sběrné cesty do Norska

  1969-04  Jan Malec, Jiří Rost

Doly na antimon v Čechách

  1965-04  Jiří Sobotka

Drahé a ozdobné kamene Slovenska a ich perspektiva

  1985-06  Rudolf Ďuďa

Drahé a ozdobné kameny Blízkého Orientu

  1973-03  Jiří Kouřimský

Drahé kameny (katalog výstavy)

  1975  Jiří Kouřimský

Drahé kameny Libye

  1978-07  Ivan Mrázek

Drahé kameny rudních žil

  1979-02  Jaroslav Švenek

Drahé kameny SSSR

  1985-01  Jiří Kouřimský

Drahé kameny Uralu

  1972-11  Jiří Kouřimský

Drahé kameny z náplavů

  1979-01  Jiří Kouřimský

Drahokamy svatováclavské koruny

  1964-06  Jiří Kouřimský

Exkurze sběratele po nerostných nalezištích Anglie

  1980-04  Petr Sztacho

Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

  1970  kolektiv

Geologická a mineralogická exkurze po Finsku

  1977-02  Milan Fišera

Geologická expedice v Iránu

  1980-05  Jaromír Štětina

Geologická expedice v Mongolsku

  1974-03  Marcela Poubová

Geologická výprava do hlubin oceánu (nejdražší bahno světa)

  1971-02  Marie Hamtilová

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách I.)

  1980-06  Marcela Bukovanská, Drahomíra Březinová

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách II.)

  1980-07  Marcela Bukovanská, Mgr. Petra Burdová, Jaroslav Švenek

Geologicko-mineralogické zajímavosti hlavního města Prahy a okolí (Průvodce po vybraných lokalitách III.)

  1980-08  Marcela Bukovanská, Jiří Kouřimský

Geologický obraz Československa

  1968-06  Drahomíra Březinová

Geologický průzkum oblasti Zlatých Hor

  1973-07  Marcela Poubová, Milan Fišera, Jaroslav Švenek

Geologie a ložiska zemi Středního Východu

  1971-09  Zdeněk Pácal

Geologie a nerostné suroviny Angoly

  1978-01  František Mrňa, Jaroslav Žežulka

Granáty

  1988-01  Jiří Kouřimský

Himálaj 1975

  1976-05  Jaromír Štětina

Historický pád meteoritu Žebrák-Praskolesy

  1983-07  Marcela Bukovanská

Historie šperku

  1970-04  Dagmar Stará

Hnědé uhlí Sokolovska

  1973-08  Drahomíra Březinová

Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie

  1982-04  Petr Zajíček

K historii a obsahu ČSL. Horního práva

  1967-04  Erben Zdeněk

Kamenná krása Prahy současné

  1975-06  Drahomíra Březinová

Kamenná krása staré Prahy

  1975-05  Drahomíra Březinová

Kamenné šperky a nástroje v pravěku

  1983-05  K. Žebera

Kasejovicko-Bělčická zlatonosná oblast a její nerosty

  1966-08  Jiří Sobotka

Katalog minerálů pro sběratele

  1971-07  Rudolf Kargl

Kráter Riess a vltavíny

  1984-03  Marcela Bukovanská

Křemen a jeho odrůdy

  1976-01  Karel Tuček

Ložiska fluoritu v českém masivu

  1972-06  František Reichmann

Maďarsko očima mineraloga

  1967-03  Věnceslav Šípek

Měsíc a jeho morfologie

  1970-06/a  Roman Valach

Měsíc, jeho fyzika a chemie

  1970-06/b  Roman Valach

Minerální zřídla v Česloslovensku

  1970-10  Jan Šilar

Mineralogická exkurze na některá naleziště v Polsku

  1978-05  Jaroslav Švenek

Mineralogické a petrografické zajímavosti Sibiře

  1977-09  Marcela Poubová

Mineralogické dojmy z Itálie a Skotska

  1967-06  Jiřina Drbohlavová

Mineralogické poměry na středním Slovensku

  1965-12  Petr Láznička

Mineralogické poměry okolí Pelhřimova

  1978-08  Jiří Litochleb

Mineralogické zajímavosti Karlovarska

  1965-07  Jiří Kouřimský

Mineralogické zajímavosti Sovětského severu

  1977-08  Eva Pacovská

Mineralogie borátů

  1979-07  Vladimír Svoboda, Jiří Šafr

Mineralogie ložisek v oblasti Zlatá Baňa

  1985-07  Rudolf Ďuďa

Mineralogie rudních žil na ložisku Měděnec

  1983-03  Vladimír Šrein

Mineralogie středočeského putonu

  1967-02  Petr Láznička

Mineralogie vybraných lokalit Rumunska

  1983-02  Petr Zajíček, Petr Kolesár

Mineralogie vybraných lokalit Rumunska (Ložiskový obvod Mintii Metalifori)

  1985-03  M. Bohatý, Petr Kolesár, Petr Zajíček

Minerály Jizerské louky

  1967-07  Miroslav Komárek

Minerály Jos Plateau v severní Nigerii

  1982-01  Jan H. Bernard

Minerály Sobotínska

  1968-07  Miloš René

Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách

  1995  Milan Fengl

Minerály vulkanitů východního Slovenska

  1976-04  Pavel Černý a kol.

Minerogeneze ložiska Březové Hory a Vrančice

  1978-02  Antonín Blüml

Moderní hvězdopravci v geologii

  1970-01  Marie Hamtilová

Mohou být horniny drahými kameny?

  1975-08  Jiří Kouřimský

Mramorová výzdoba Národního muzea

  1982-02  Drahomíra Březinová

Náhrobní kameny pražských hřbitovů

  1977-07  Drahomíra Březinová, Marcela Poubová

Naleziště drahých kamenů a jejich těžba

  1984-04  Wild K.E.

Naleziště nerostů v Českém středohoří

  1964-10  Věnceslav Šípek

Naleziště nerostů v Dolních Borech a v ostatních pegmatitech západní Moravy

  1970-05  Miloš René

Naleziště nerostů ve Švédsku (poznatky z exkurse r. 1970)

  1971-05  Pavel Povondra

Naleziště zlata v Československu

  1964-01  Karel Tuček

Nálezy nerostů v oblasti Českého lesa

  1965-06  Věnceslav Šípek

Nejmladší sopky v Československu

  1969-05  Věnceslav Šípek

Nejzajímavější nerosty ze střední Afriky (část I. – Kongo)

  1974-06  Jan H. Bernard

Některá ložiska železné rudy a kyzu v jihozápadních Čechách

  1966-09  František Kratochvíl

Nerostné bohatství chibinské tundry (poloostrov Kola, SSSR)

  1964-03  Jiří Kouřimský

Nerostné bohatství Krkonoš

  1973-02  Miloš René

Nerostné bohatství Krušných hor

  1965-02  Miroslav Komárek

Nerostné bohatství příbramských dolů

  1964-09  Karel Tuček

Nerostné bohatství Slavkovského lesa

  1965-09  Miroslav Komárek

Nerostné poměry Kutnohorska

  1980-02  Karel Rezek

Nerostné suroviny budoucnosti

  1977-05  Z. Pouba

Nerostné suroviny Nigerie

  1969-06  Jaroslav Hak

Nerosty a horniny ve škole 1964, Průvodce k výstavě  Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze 

  1964-11  Eva Pacovská, Věnceslav Šípek

Nerosty a horniny ve škole 1970, Průvodce k výstavě Expozice mineralogických a petrografických sbírek NM v Praze

  1970  Eva Pacovská, Věnceslav Šípek

Nerosty čedičového vulkanismu v Čechách

  1971-06  Eva Pacovská

Nerosty českých pegmatitů

  1965-05  Eva Pacovská

Nerosty hořících uhelných hald

  1964-02  Eva Pacovská

Nerosty jáchymovských rudních žil

  1965-03  Karel Tuček

Nerosty jako strategická surovina

  1963-05  Jiří Kouřimský

Nerosty jílovského zlatonosného revíru

  1966-02  Jiří Sobotka

Nerosty Jizerských hor a Krkonoš

  1966-06  Miroslav Komárek

Nerosty kladenského uhlí

  1963-04  Eva Pacovská

Nerosty moravských pegmatitů

  1965-08  Eva Pacovská

Nerosty na území Velké Prahy

  1964-04  Petr Láznička

Nerosty okolí Humpolce

  1978-03  Petr Sztacho

Nerosty pražského okolí

  1964-05  Věnceslav Šípek

Nerosty příbramského uranového ložiska

  1987-01  J.Růžička

Nerosty rudních ložisek v okolí Stříbra

  1972-05  Jaroslav Švenek

Nerosty Slovenského Rudohoří

  1972-03  Miloš René

Nové drahé kameny ve světových nalezištích

  1981-08  Jiří Kouřimský

Nové druhy nerostného systému z československých nalezišť

  1981-07  Jaroslav Švenek

Nové mineralogické lokality Horažďovicka

  1968-05  Jiří Just

Nové mineralogické přírůstky ze Slovenska

  1977-03  Jaroslav Švenek

Nové mineralogické výskyty na Slovensku

  1985-05  Rudolf Ďuďa

Nové nálezy nerostů na Českomoravské vysočině

  1965-01  Petr Láznička

Nové nálezy nerostů v Čechách

  1965-11  Petr Láznička

Nové nálezy nerostů v Československu (IV. Křemičitany)

  1971-01  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR I

  1968-02  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR II

  1968-10  Karel Tuček

Nové nálezy nerostů v ČSSR III

  1969-08  Karel Tuček

Nové nálezy rudních minerálů na Českomoravské vysočině

  1981-04  Milan Kvaček

Nové nálezy vltavínů v Čechách a na Moravě (Nové poznatky o českých a moravských vltavínech.)

  1975-02  Eva Pacovská

Nové přírůstky mineralogické sbírky Národního muzea

  1966-05  Karel Tuček

Nové výsledky výzkumu fluoritových ložisek v ČSSR

  1975-04  František Reichmann

Nové výzkumy meteoritů ze sbírek Národního muzea

  1981-06  Marcela Bukovanská

O barvě a luminiscenci nerostů

  1976-03  Jaroslav Švenek

O cestě za minerály Bajkalu

  1980-03  Milan Fišera

O druhotných síranech vzniklých při rozkladu kyzů

  1972-10  Karel Tuček

O horninách a jejich nerostech

  1965-10  Věnceslav Šípek

O nerostných surovinách Libye

  1973-04  Jiří Šindelář

O původu měsíčních kráterů a pozemských tzv. astroblémů

  1971-03  Lubomír Kopecký

O uhlí u nás

  1970-09  Václav Havlena

O umělém křemeni a jeho barvení

  1974-04  Drahoš, Rykl

O určování hornin

  1966-03  Věnceslav Šípek

O určování nerostů

  1963-02  Věnceslav Šípek

O vltavínech z Čech a Moravy

  1963-03  Karel Tuček

Objev a využití nerostného bohatství poloostrova Koly v SSSR

  1974-02  Karel Tuček

Perly, jejich vznik a použití

  1963-01  Karel Täubl, Jiří Kouřimský, Karel Táborský

Počátky mineralogie v Čechách

  1966-01  Eva Pacovská

Podkrkonošské drahé kameny a zkřemenělá dřeva

  1979-03  Drahomíra Březinová

Polský jantar

  1977-06  Jiří Kouřimský

Poslední výzkumy Československých meteoritů a tzv. meteoritů

  1982-05  Marcela Bukovanská

Poslové z vesmíru (meteority)

  1963-07  Karel Tuček

Pověry o kamenech

  1971-10  Karel Tuček

Poznatky z geologické exkurse po Mongolsku

  1971-08  Milan Fišera

Pražské kamenné kašny a fontány

  1986-03  Drahomíra Březinová

Proutkaři 20. století

  1970-08  Jan Gruntorád

Přednášky o drahých kamenech 1.

  1962-01  Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek

Přednášky o drahých kamenech 2.

  1962-02  Věnceslav Šípek, Karel Tuček

Přednášky o drahých kamenech 3.

  1962-03  Jiří Kouřimský, Karel Tuček

Přednášky o drahých kamenech 4.

  1962-04  Jiří Kouřimský, Věnceslav Šípek, Petr Láznička

Přednášky o drahých kamenech 5.

  1962-05  Karel Täubl, Emanuel Poche

Přednášky o drahých kamenech 6.

  1962-06  Čestmír Barta, František Š. Slavík

Přehled mineralogie Kuby

  1966-07  Petr Láznička

Přínos československých mineralogů světovému mineralogickému systému

  1978-09  Jan H. Bernard

Přírodní kámen v metru trasy B a v pěší zóně

  1987-03  Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská

Pyrop – český granát

  1969-07  Eva Pacovská

Radioaktivní suroviny jako zdroj jaderné energie

  1969-03  Jaroslav Švenek

Rudní ložiska Českomoravské vrchoviny a její nerosty

  1974-01  Jiří Litochleb

Rudní ložiska Kanadského štítu

  1980-01  Zdeněk Pertold

Rudní ložiska v oblasti Jeseníků

  1968-01  Jiří Litochleb

Rudní ložisko Kutná Hora

  1972-07  Miloš René

Sběratel na nerostných nalezištích Makedonie

  1972-04  Petr Rajlich

Sběratelství a sběratelé nerostů 1

  1978-04  Karel Tuček

Sběratelství a sběratelé nerostů 2

  1978-06  Karel Tuček

Selenidy

  1976-02  Milan Kvaček

Significance of some Recent Discoveries on Tectites

  1968-11  Rudolf Rost

Sirníky v našem uhlí

  1964-07  Eva Pacovská

Současný stav některých slovenských mineralogických lokalit

  1985-04  Petr Korbel, P. Černohorský

Sto let od narození významného českého mineraloga akademika Františka Slavíka

  1976-06  Jiří Kouřimský

Stříbrné rudy

  1988-02  Petr Korbel

Supergenní mineralizace ložiska Moldava

  1987-04  Jiří Sejkora

Syntetické drahokamy

  1970-03  Jiří Kouřimský

Teluridy a jejich výskyt v Československu

  1977-01  Jiří Litochleb

Těžké nerosty

  1968-09  Rudolf Rost

Turmalín a jeho světová naleziště

  1986-02  Petr Sztacho

Velké asijské řeky

  1973-01  Jaromír Štětina

Vltavín a šperk

  1976-07  Petr Květoň, Ivan Turnovec

Vybraná ložiska Bulharska

  1986-01  Petra Burdová

Vyhledávání drahých kamenů

  1981-02  Jaroslav Žežulka

Výskyt lechatelieritu v jihočeských vltavínech

  1981-05  Zdeňka Knoblochová, Vladimír Knobloch, Zdeněk Urbanec

Výsledky sběrných cest mineralogického oddělení v uplynulých letech

  1967-01  Jaroslav Švenek

Využití mineralogie v technické praxi

  1983-05  Jana Mašková, Dušana Matějková

Vývoj měsíčního povrchu z hlediska geologie

  1970-12  Lubomír Kopecký

Významná naleziště nerostů na středním Slovensku - Banská Štiavnica

  1966-04  Jaroslav Švenek

Vznik a vývoj mineralogického oddělení (ke 150. jubileu Národního muzea)

  1968-04  Eva Pacovská

Vznik půd a jejich význam

  1970-11  Libuše Smolíková

Vznik uhelných pánví

  1970-07  Václav Havlena

Z čeho je vlastně Měsíc?

  1974-07  Petr Jakeš

Z nových sběrů na rudných dolech Slezska

  1968-08  Jiří Litochleb

Za přírodním bohatstvím a krásami Nového Zélandu

  1975-03  Josef Klomínský

Za sopkami jihozápadního Pacifiku

  1972-02  Petr Jakeš

Zajímavosti o horninách Prahy a pražského okolí

  1976-09  Marcela Poubová

Zajímavosti o nerostech Prahy a pražského okolí

  1976-08  Eva Pacovská

Zajímavosti o ryzím zlatě v přírodě

  1984-02  Jaroslav Švenek

Zamyšlení nad Vesmírem

  1974-08  Drahomíra Březinová

Zanikající ložiska Chvaletice

  1974-05  Jaroslav Švenek

Ze světa drahých kamenů

  1975-01  Jiří Kouřimský

Zemí železa a diamantu (o sběru nerostů v Sierra Leone)

  1969-01  František Šita

Zkamenělé lesy - němí svědci dávné minulosti

  1971-04  Drahomíra Březinová

Zlato v Českém masivu

  1979-06  Petr Morávek

Železomanganové konkrece Tichého oceánu

  1984-05  Ivan Vavřín

Žuly a jejich minerály

  1973-05  Marcela Poubová

 

Autoři

kolektiv

Barta Čestmír

Belda Jiří

Bernard Jan H., Doc., Dr., CSc. 

Blüml Antonín, RNDr. 

Bohatý M. 

Březinová Drahomíra 

Bukovanská Marcela, RNDr., CSc. 

Burdová Petra, Mgr. 

Černohorský P. 

Černý Pavel 

Drahoš 

Drbohlavová Jiřina 

Ďuďa Rudolf 

Erben Zdeněk 

Fengl Milan, RNDr. 

Fišera Milan, RNDr., CSc. 

Gruntorád Jan 

Hak Jaroslav, Dr. 

Hamtilová Marie 

Havlena Václav 

Jakeš Petr 

Just Jiří 

Kargl Rudolf 

Klomínský Josef, RNDr., CSc., PhD. 

Knobloch Vladimír 

Knoblochová Zdeňka 

Kolesár Petr 

Komárek Miroslav 

Kopecký Lubomír 

Korbel Petr 

Kouřimský Jiří, RNDr., CSc. 

Kratochvíl František 

Kvaček Milan 

Květoň Petr 

Láznička Petr 

Litochleb Jiří, RNDr. 

Malec Jan 

Mašková Jana 

Matějková Dušana 

Morávek Petr, RNDr. 

Mrázek Ivan, RNDr. 

Mrňa František, RNDr., DrSc. 

Pácal Zdeněk 

Pacovská Eva 

Pertold Zdeněk, RNDr., CSc. 

Poche Emanuel 

Pouba Z. 

Poubová Marcela, RNDr., CSc. 

Povondra Pavel 

Rajlich Petr 

Reichmann František 

René Miloš 

Rezek Karel, Ing. 

Rost Jiří 

Rost Rudolf, Prof., Dr. 

Růžička J., Ing., CSc. 

Rykl 

Sejkora Jiří 

Sekyra Josef 

Slavík František Š. 

Smolíková Libuše 

Sobotka Jiří 

Stará Dagmar 

Svoboda Vladimír, Ing. 

Sztacho Petr 

Šafr Jiří 

Šindelář Jiří 

Šípek Věnceslav 

Šilar Jan 

Šita František, PhMr. 

Šrein Vladimír 

Štětina Jaromír, Ing. 

Švenek Jaroslav, RNDr. 

Táborský Karel 

Täubl Karel 

Tuček Karel, RNDr., CSc. 

Turnovec Ivan 

Urbanec Zdeněk 

Valach Roman 

Vavřín Ivan 

Wild K.E. 

Zajíček Petr 

Žebera K. 

Žežulka Jaroslav, Ing., CSc.